Hageri rahvamaja rendi hinnad

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel.

1.1. Saal – 20 eurot/tund;
1.2. Köök – 7 eurot/tund;
1.3. Seminari ruum – 7 eurot/tund;
1.4. Kunstituba – 7 eurot/ tund;
1.5 Noortetuba – 7 eurot/tund;
1.6. Ööbimine põrandal (enda vahenditega) – 2 eurot/inimene;
1.7. Toidunõude kasutus: 20 inimesele – 15 eurot/päev;
                                               50 inimesele – 30 eurot/päev;

                                              100 inimesele – 50 eurot/päev;

1.8 Laualinade kasutus: 3 eurot/tk.

2. Kohila vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja Kohila vallas registreeritud vabaühendustele
ning heategevusele suunatud üritustele, on ruumide ja rahvamaja inventari kasutamine Kohila
valla territooriumil üldsusele suunatud tulu mitteteenivate ürituste korraldamisel tasuta. Muudel
juhtudel otsustab rendihinna vähendamise või rendist vabastamise Kohila Vallavalitsus.

 

Täpsem info: 53775586   või   hageri.rahvamaja@kohila.ee