Hageri Avatud Noortekeskus avati 30.04.2010 Hageri rahvamaja struktuurüksusena. Noortekeskuse kasutuses on rahvamaja saal, noorte chillituba, arvuti- ja kunstituba ning köök. Oleme avatud esmaspäevast- reedeni 11.00 – 19.00.

Noortekeskus pakub lastele erinevaid vabaaja veetmise võimalusi:

 • Huviringid
 • Lauamängud
 • Arvuti ja interneti kasutamine
 • Lauajalgpall
 • X-Boxi mängud
 • Sõudeergomeetri kasutus
 • Kokkamine
 • Õmblemine ja meisterdamine
 • Filmi vaatamine
 • Tüdrukute ring

Õuetegevused:

 • Jalgpall
 • Skatepark
 • Laste mänguväljak
 • Kiiking
 • Tõukerattad
 • Rulad

Igal lapsel on võimalus osaleda huviringides, vt. laste ringitegevus.

Lisaks noorsootöötajatele, tegeleb lastega vabatahtlik välismaalt. 

Kontaktinfo

Aadress:       Hageri, Kohila tee 18, Kohila vald, Raplamaa, 79701

e-mail:     Kristi.Preimann@kohila.edu.ee

 

Jooksvat infot Hageri Avatud Noortekeskuse tegemistest kajastame facebooki lehel https://www.facebook.com/hageri.avatudnoortekeskus?fref=ts

Noortekeskuste eesmärgist ja tähtsusest üldiselt saab lugeda Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kodulehelt www.ank.ee

TULE, OLEME KOOS JA VEEDAME MÕNUSALT  AEGA !

Hageri Avatud Noortekeskus  on liitunud  2016a. projektiga

Osaleme noorte piirkondlikute ideede projektifond konkurssil “NOPI ÜLES”

Projektifondi: Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti

Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte

tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

“Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

anklogo EEA logosentk logoharidusmin_3lovi_estjustiitsmin_3lovi_estsotsmin_3lovi_est