.

„Hageri ANK ja koostööpartnerite IT lahendus Kohila valla noorsootöö edendamiseks“

 

Projekt toetab noorte võimalust oma kooli ja kodukoha noortekeskuses aktiivselt digivahendite kasutamist enda arendamiseks, formaal- ja mitteformaal õppes. Kaasajastada noorsootöötajate ja õpetajate digivõimalusi suhtlemiseks noortega ja nende vanematega. Koolitundides kasutada  arvuteid õppimisprotsessis ja mitteformaalõppes arendada noorte ITK teadmisi ning osaleda noorteprojektides.

Hageri ANK ja Kohila gümnaasium, Kohila koolituskeskus, Kohila ANK ja Foxstep OÜ soovivad luua kaasaegse formaalse ja mitteformaalse õppimiskeskonna Hageri ANK ruumi, mis toetab noorte isikliku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonnas hästi toimetavaks liikmeks

Projektitoetus 4013,48

Omaosalus 20%

Projektis on 5 osapoolt

Hageri ANK ja Kohila gümnaasium, Kohila koolituskeskus, Kohila ANK ja Foxstep OÜ

 

 

 

Lisaks projekti plakati SIIT

 

Ürituste kalender
Pildigalerii
Saal Pidu123 img_5997 OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_6243 img_6409
EV100