Projekt: “Saviga sõbraks”  01.08 – 31.11.2021

Mitteformaalõppe ja formaalhariduse koostööprojekt.

Projekti eesmärk: avatud noorsotööd ja formaalharidust ühendada, leida uusi koostöö kohti Hageri noortekeskuse ja Kohila Gümnaasiumi Hageri klasside vahel. Keraamika huvitegevuse sisu laiendamine  ja kaasaegsete vahendite soetamine.


Projekt „Elu on seiklus“ 15.03.2019-15.07.2019

Projekt toetab noorte võimalust oma kooli ja kodukoha noortekeskuses aktiivselt liikuda. Projekti käigus soetati Hageri noortekeskusesse mitmeid uusi tõukerattaid, rulluiske ning ka kaitsevarustus sõitmiseks. Projekti soovisime lõpetada vibude maastikumänguga. Vibudega maastikumäng on lihtne, kaasahaarav, uudne ja meil on tore pakkuda seda võimalust kogukonna noortele.

Projekti toetus 1736


Projekt „ Mälumängud“ 01.03.2019-30.05.2019

Projekt toetab noorte võimalust oma kooli ja kodukoha noortekeskuses aktiivselt osavõtta mälumängudest. Meie idee seisneb selles, et tahame noored tuua nutiseadmetes tagasi päris maailma ja panna nad kasutama omaenese aju. Kuna noorte seas on hetkel väga suur nutisõltuvuse probleem, siis me tahame korraldada neile mälumängude sarja, kus nad saavad näidata oma teadmisi. Plaanis on meil korraldada ka üks mäng täiskasvanutega, kes on käinud ka varasemalt mälumängu turniiridel. Projekti jaoks soetati mälumängu lauad, lambid, kirjutusalused, pastakad ning ka meened. .Kõik soetatud vahendid jäävad edaspidiseks kasutamiseks noortekeskusesse.

Projekti toetus 1370 


Projekt „Hageri mängujuhtide koolitus“ 01.03.2019-30.06.2019

Projekt toetab noorte võimalust oma kooli ja kodukoha noortekeskuses aktiivselt mänge korraldada.  Meie idee seisneb selles, et me sooviksime noorte ellu tuua tagasi mängimise. Meie sooviks oli läbida noortega mängujuhtide koolituse. Pärast koolitust me osaleme noorte rühmaga, näiteks lastekaitsepäeva üritusel kus me oleksime mängujuhid. Seal näitaksime mänge ja oskusi mis me  õppisime ja pärast seda osaleksime teistel Kohila valla üritustel. Selle kõigega me aitaksime oma valla töötajaid üritustel. Me näitaksime noortele, kui tore on ka väljaspool arvutit mängida. Saab ka väga huvitavaid ja põnevaid mänge mängida vabasõhus, nii saaksid noored omavahel palju rohkem suhelda ning noored ei kahjustaks oma silmi.

Projekti toetus 1150


Projekt „Lõimumine Hageri ja Peipsi äärsete noortega“ 04.2019 – 30.09.2019

Projekt toetab noorte võimalust oma kooli, kodukoha ja ka teiste noortekeskusetega aktiivselt suhelda ja lõimuda. Projekt Mustvee noortekeskusesse külla minek toimuks kahel järjestikusel päeval. Nende päevade jooksul me tutvustaksime enda noortekeskuseid, eelkõige tutvume kõik üksteisega ja seda me teeksime läbi tutvumismängude, kuna Hageri Noortekeskuse noored on läbinud Noorte Mängujuhtide koolituse ja saavad teistele noortele õpetada mänge ja kõik koos mängida, lisaks on meie plaan  kõik koos kokata ning teha seltskonnamänge vabas õhus. 
Meie projekti eesmärgiks on lõimuda ning teha koostööd erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel. seda siis Mustvee Noortekeskusega ning Hageri Avatud Noortekeskuse noortega. me tahaksime väga luua oma projektis pikaajalisi sõprussuhteid vene- ja eesti noorte vahel. Meie projekt ei oleks ühekordne. Pärast meie külastust on meil kindlasti plaanis ka Mustvee Noortekeskuse noored meile, Hageri Noortekeskusesse külla kutsuda. Kui me saavutaksime sõprussuhted vene- ja eesti noorte vahel siis saaksime edaspidi luua koos veel projekte ning me saaksime olla eeskujuks ka teistele noortele, et ka nemad looksid sõprussuhteid erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte vahel. 

Projekti toetus 1000 


Projekt „Hageri ANK ja koostööpartnerite IT lahendus Kohila valla noorsootöö edendamiseks“

Projekt toetab noorte võimalust oma kooli ja kodukoha noortekeskuses aktiivselt digivahendite kasutamist enda arendamiseks, formaal- ja mitteformaal õppes. Kaasajastada noorsootöötajate ja õpetajate digivõimalusi suhtlemiseks noortega ja nende vanematega. Koolitundides kasutada  arvuteid õppimisprotsessis ja mitteformaalõppes arendada noorte ITK teadmisi ning osaleda noorteprojektides.

Hageri ANK ja Kohila gümnaasium, Kohila koolituskeskus, Kohila ANK ja Foxstep OÜ soovivad luua kaasaegse formaalse ja mitteformaalse õppimiskeskonna Hageri ANK ruumi, mis toetab noorte isikliku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonnas hästi toimetavaks liikmeks

Projektitoetus 4013,48

Omaosalus 20%

Projektis on 5 osapoolt

Hageri ANK ja Kohila gümnaasium, Kohila koolituskeskus, Kohila ANK ja Foxstep OÜ

Lisaks projekti plakati SIIT

2019 a. Varaait vol 15 koostööprojekt Kohila Gümnaasiumi Hageri klassidega ja Hageri rahvamajaga (noortekeskus).
Projektiga lõime head võimalused kõigil noortel osaleda savitöötubades, samas kasutasime formaal- ja mitteformaal õppe lõimumist kooliprogrammis. Projekti käigus mille pealkirjaks on „ Saviga sõbraks“ said kõik õpilased käsitöötunnis proovida savitööd. Projekti käigus kujunes töötubade läbiviimine nii huvitvaks, et nüüd on avatud igal esmaspäeval kella 14 – 16 savituba Hageri noortekeskuses, kus saab veel enam enda oskusi arendada ja täiendada selles vallas.
Abikõlblikkuse perioodil 26.06.2019 – 31.12.2019
Elluviimine summas 1241,46

Projekt „ Julgen tegutseda – alustan kohe“ oli eesmärgiga noorte annete üleseotsimisel ja andekate noorte esinejate kokku viimisel erinevateks esinemisteks. Noored said osa erinevatest muusikastiilidest. Projektiga olid soetud Kohila noortekeskus, Prillimäe noortetuba, Kohila gümnaasiumi aktiivsed noored koos huvijuhiga, Tohisoo muusikakooli bändiklass, kellega edasi arenesid toredad koostöötegevused ja ettevõtmised. Projekti käigus soetati helitehnika, millega on hea noorte üritusi läbi viia.
27.03.2019 – 01.12.2019
Elluviimine summas 3 000 eurot.