Selts on asutatud 2000.aastal eesmärgiga aktiviseerida elu maal ja toetada omakultuuri arengut .

Seltsis on 30 liiget, seltsi juhib 4-liikmeline juhatus: Maria Saarna, Veronika Paletzky, Ingrid Raudsepp, Elne Tomson. Palgalist tööjõudu selts ei kasuta, v.a juhud, kus on vajalik projektijuhtimine.

 

 Ülevaade Hageri haridusseltsi tööst 2000 -2017

 

 2000

Ettevalmistused küla- ja kultuurielu elavdamiseks maal oma seltsi loomiseks algasid Hageri Lasteaed-Algkoolis  5.oktoobril toimunud kooli 5.aastapäeva üritusel, kus lasteaed-algkooli juhataja Virve Õunapuu teeb ettepneku haridusseltsi loomiseks. Tehakse ettepanek moodustada toimkond seltsi põhimääruse väljatöötamiseks.

Algab ettevalmistav töö põhikirjaga.

 14. aprillil toimub Hageri rahvamajas Hageri haridusseltsi asutamine.

Kohale on tulnud mitukümmend inimest, sh käsitöönaised Hageri rahvariietes. Kohaletulnuid tervitab Sirle Pendi juhendamisel töötav laste folklooriansambel „Heinaritsik“ Uno Kaidme räägib eelmisest Hageri haridusseltsist. Ülo Vooglaid esitab oma kõnes küsimusi, miks ja kuidas ning kutsub kaasa mõtlema. Virve Õunapuu tutvustab põhikirja. Hageri muuseumist on kohale toodud  omaaegse Hageri haridusseltsi 30.aastapäevaks õmmeldud ja tikitud lipp. Aukülalisena on koosolekul kohal pr Linda Kask, kes oli üks kolmest lipu tikkijast. Hageri haridusseltsi asutamisdokumentidele kirjutavad alla 35 inimest.

Siidimaalikursus, juhendab Riina Valvik

Hingedepäeval asetame õhtuhämaruses süüdatud küünlad Hagerikalmistu kiviaiale, mis on lagunenud, võssa kasvanud, raske on leida horisontaalset pinda, millele küünal asetada. Hingedepäeva küünalde süütamisest saab traditsioon aastakümneteks, nüüdseks on korda saanud ka kalmistu aed.

2001

16. jaanuar – 13.märts seltskonnatantsukursus

9. veebruar Eesti Raamatuaasta puhul kohtumine muusadega (teeõhtu A. ja L.Ehiniga, E.Halliste ja R.Valvikuga)

märts – põllenäitus naistepäevaks

7. aprill Kohila valla laste laulupäev.

17. aprill isetehtud ja vanade raamatute näitus

26. aprill projektikoolituspäev, kus Jaan Urvet õpetab, kuidas leida oma ideede elluviimiseks vahendeid erinevatest fondidest.

26. aprill Moyo Eivase näituse „Tehtud prügist“ ja Neeme Sihvi loodusfotode näituse avamine

Mai – õppesõit omanäolistesse koolidesse-Rocca-al-Mare, Vanalinna Hariduskolleegium, K.Pätsi nim. Vabaõhukool

14. juuni Väljasõit Jalasele. Kohtume Jalase haridusseltsiga, vaatame, õpime, millega tegelevad teised sarnased seltsid.

1. – 3. juuni Kirik keset küla toetamine aktiivse osavõtuga, töötoad

23. juuni – korraldame sajandialguse stiilis Jaaniku (jaanitule)

10. juuli foklooriansambel „Heinaritsik“ osales folkloorifestivalil „Baltica“

28. august Ants Nisumaa puulõigete näitus

1. oktoober Tiit Sepa maalide näitus rahvamajas

17. november Iidse Egiptuse müsteeriumite ja KGB kongide ekspositsiooni ühine külastamine Tartus

18. november Silvia Kelle loeng sümboolikast ja nahataieste näitus

2002

4. jaanuar Teeõhtu Küti baaris

jaan-mai  ettevalmistus üle-eestiliste laste ja noorte murdelaulu ja-luule päevade läbiviimiseks Kohila vallas, projektide kirjutamine toetuste leidmiseks

12. märts Kunstnik Gustav Adolf Hippiuse 210.sünniaastapäeva puhul kunstiprojektipäev, külas on ja kunstnikust räägib Anne Untera Eesti Kunstimuuseumist

23. märts tuluõhtu, oksjon ja müük kogumaks vahendeid kooli kõrvale mänguväljaku rajamiseks. Eksponeeritakse Hageri naiste käsitööd, Eimar Sikmanni puslede kollektsiooni.

19. aprill valla laste lauluvõistlus, kus žüriis on ka Vaiko Eplik

20. – 21. aprill siidimaalikursus, juhendaja Riina Valvik Raplast

23.aprill Kunstide päev, kus osalevad nii lapsed kui täiskasvanud. Maalitakse portselani, korraldatakse oksjon kooli ehituse toetuseks

18.- 19. mai VIII üle-eestilised laste ja noorte murdelaulu ja -luule päevad Kohila vallas

7. juuni sõidame Jänedale III aia- ja lillepäevadele, edasi Urmas Sisaski jurde Jäneda mõisasse, kus kuulame Sisaski astromuusikat

29. september Jaan Teemanti 130.aastapäev, Hageri haridusseltsi on külas Konstantin Pätsi Muuseumi rahvas, toimuvad ettekanded, kõneleb ajaloolane Küllo Arjakas, toimub väljasõit Priidiku talu juurde. Hageri hooldekodus käib Jaan Teemantist rääkimas Virve Õunapuu

 2003

Seltsi eestvedamisel rakendatakse tööle näitering, mida hakkab juhtima Heino Pall.

Hageri haridusseltsi eestvedamisel toimub esimene  Kohila valla seltside päev,  mille järel algatatakse pöördumine Kohila vallavalitsuse poole selgitamaks vajadust Kohilasse kultuurimaja ehitamiseks, alla kirjutab ligi 300 inimest

31. mai korraldame Hageri kooli vilistlaste päeva

13. detsember jõululaat

2004

17. jaanuar Tõnisepäeval Kuningate päev (valla male- ja kabevõistlus)

jaanuaris-veebruaris saame Rapla Kunstiseltsi klaasisulatamisahju kasutada, et Hageris tegeleda vitraažikunstiga

28. veebruar meile tulevad külla Jõgisoo haridusselsti liikmed, üheskoos arutatakse, kuidas maal kultuurielu elavdada

26. märts esietendub Hageri näiteringi etendus „Eesti matus“, autor Juhan Kivirähk.

Mängivad Marek Jürgenson, Virve Õunapuu, Meedi Õunaväärt, Kadri Rütmann, Priit Randpõld, Eimar Sikmann, Mart Soomre

 2005

PRIA toetusel renoveerisime Hageri laululava ja soetasime murutraktori rahvamaja pargi korrashoiuks

2. september – seltsi 5. tegevusaasta pidulik aktus ja kontsert

9. oktoober – tegevust alustab 2-aastase kavaga Hippiuse maalikool, juhendajaks Kairi Orgussaar Kehtnast, pühapäeviti käivad maalimas Janika Jürgenson, Tiiu Nurme, Maiu Kangur, Virve Õunapuu, Tarvo Aro Mett, Pille Kant, Marek Kars jt, kokku 10-12 inimest.

Hingedepäeva küünalde süütamine laieneb ka Kohilasse. Jagame küünlaid ja inimesi, kes kusagil saavad olla.

2006

Seltsi kuulus 33 liiget, tegevust juhib 8-liikmeline juhatus koosseisus Ülle Udam, Sirle Pent, Virve Õunapuu, Ülo Vooglaid, Jüri Vallsalu, Priidu Rõõmus, Esne Ernits, Kristel Habakukk.  Jäädavalt lahkusid 2006.a seltsi asutajaliikmed Valdek Leerimaa ja Ingrid-Luise Lasimer.

27. jaanuar ajalooprojekt „Sada aastat 1905.a sündmustest ehk Mõisad põlevad“, kõnelevad Virve Õunapuu, kes annab ülevaate 1905.a sündmustele jalgu jäänud mõisatest Kohila vallas ning  ajaloolane Küllo Arjakas, kes teeb ülevaate 1905.a sündmustest Tsaari-Venemaal laiemalt, on  uute (autorid Arvi Anderson ja Lembit Anderson) ja vanade (Eesti Ajalooarhiiv) fotode näitus Kohila valla põletatud ja rüüstatud mõisatest 1905 ja 2005, Ülle Udam teeb ülevaate Kohila valla territooriumil toimunud sündmustest, mille järel etendub näiteringi poolt lavastatud etendus meie mõisate põletamisest, autor Ülle Udam. Peks laval on tõeline.

19. aprill arutatakse Hageri 765.aastapäevaga ja 80.aastapäevaga kihelkonna I laulupeost seonduvat ja folklooriansambel „Heinaritsik“ osalemist üle-eestilistest laste murdelaulupäevadest Harglas.

Jaanuarist maini töötas pühapäeviti rahvamajas Hippiuse maalikool, ülevaatenäitus „Näe inimest“, mis jäi üles ka Hageri 765 pidustuste ajaks.

Juunis toimus Hippiuse maalikooli suvelaager, mille käigus joonistasime-maalisime, valistasime ise paberit , otsisime kunstniku hauda (jöi kahjuks leidmata), kuulasime  Anne Untera ettekannet G.A.Hippiusest, külastasime Tauno Kangro skulptuuriateljeed Laitses, osalsime seal töötooas ning lõkketule ääres kohtusime kunstniku Raul Meelega.

10. juuni Hageri esmamainimise 765.aastapäev, kirikus toimub kooride kontsert, sh õnnitletakse Jüri Vallsalt tema 25. tööjuubeli puhul, seejärel siirdutakse rahvamaja juurde, kus külalisi tervitavad külavanem Esne Ernits ja vallavanem Hillar Kalmet, esinevad tantsukollektiivid ja folklooriansambel „Heinaritsik“. Rahvamajas naiste näputöö näitus, pargis lastele seiklusväljak, külakiige ja kiikinguga kiikumine. Ajalookonverentsi ettekanded Hageri kihelkonna ajaloost, kõnelevad Olev Streff ja Sirle Pent,  näiteringi poolt etendatakse „Hageri saunalood“, autoriteks Hageri saunalised ja näiteringi tegelased ise. Õhtu lõpeb jalakeerutusega ansambel „Umbes-kombes“ muusika saatel.

30. oktoober – otsustatakse valmistada seltsi ajaloolisest lipust koopia, mida saaks igapäevaselt kasutada ning arutatakse Olev Streffi poolt seltsi ajalugu kajastava trükise ettevalmistamist.

11. detsember arutatakse Haridusseltsi 100.aastapäeva tähistamisega seonduvat

 2008

Seltsi kuulub 33 liiget, juhib 5-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad algusaastatest Sirle Pent ja Virve Õunapuu ning Esne Ernits, Maria Saarna, Armin Rudi.

Aasta esimene pool on suunatud kihelkonnapäevade ettevalmistamseks.

3. mail arutatakse kihelkonnapäeva läbiviimisega seonduvat ning Hageri kooli 100.aastapäeva tähistamist.

2009

9. jaanuaril toimub ajalookonverents „Sada aastat emakeelset haridust Hageris“, valmib voldik 100 aastat eestikeelset haridust Hageris, kus lisaks kooli ajaloole on kirjas ka teadaolevad Hageri kooloi õpetajad

Birgit Salumäe Eesti Vabahumuusuemist käib meile tutvustamas Rabivere rabaleiu kostüümi.  Sünnib mõte korraldada ajaloolise kostüümi kursus, juhendajaks palume  teatrikunstniku Kustav Agu Püümanni. Külastatakse teatrite kostüümiladusid, uuritakse ajalooliste kostüümide materjale, lõikeid, detaile. Kursus lõpeb omal valikul ühe ajaloolise kostüümi valmimisega. Osalevad Annemari Raidma, Valve Oništšenko, Irene Volk,  Kai Treial, Tiiu ja Kersti Aro,  Aive Küünarpuu, Virve Õunapuu.

Sünnib projekt Kohila pärimuslik lauamängu „Angerja aare“, valmivad mänguväli, legendikaardid

Valmib Hageri laste- ja noorte mänguväljak PRIA toetusel.

2010

kevad: Raplamaa täiskasvanute teatriringide festivali korraldamine

suvi: Selts saab partneriks Hageri muuseumiga ja asub muuseumi verandat renoveerima, vahendid saadakse LEADERmeetmest ja omaosalus Kohila valla eelarvest. Renoveerimistööde, omanikujärelevalve, teavituse ja verandale möövbli soetamise kogumaksumuseks on 368584 kr, sellest toetus 331725 krooni.

Märts Raplamaa täiskasvanute näiteringide festivali korraldamine.

J uuni valla jaanitule ja üle-eestilise Rammumeeste konkursi korraldamine

Rahvamaja parki rajasime spine rampi noortele.

LEADERmeetme toetusel soetasime rahvamajja kaasaegse heli- ja valgustehnika ürituste paremaks korraldamiseks

Oktoober  –  Hageri eakatele õppereisi korraldamine Paunverre väljanäitusele

okt – nov Kohila pärimusliku lauamängu „Angerja aare“ ümbriskarbi projekt (meie lauamäng saab karbi ümber) KULKA ja KOPi toetusel

2012

Valmib kodukoha-aabits „Linnulennul üle Kohila“, autorid Eve Hele Sits ja Roman Zuzjonok. Raha LEADERprogrammist.

2013

14. juunil toimus ajalookonverents „Ümber suure ilma“, kus kõneldi Hageri kihelkonnast maailma läinud suurtest meresõitjatest-avastajatest, tsaari õukonna arstidest ja kunstnikest.Hageri kalmistule asetati mälestuskivi samasse maetud baltisaksa kunstnikele Gottlieb Welte´ja Gustav Adolf Hippiusele.

Jäädvustasime ka meie laulupidude lahtilaulja, leelotaja Laine Mesikäpa ja tema õe, näitleja Salme Vasari mälestuse, pannes Hageri rahvamaja parki nendele pühendatud pingi, sest just Hageri rahvamaja lavalaudadelt said mõlemad õed innustust ja lavakogemust.

Jäädvustasime ka Kreutzwaldi seotuse Hageri kihelkonnaga, kirikumõisasse leerimaja teele sai tema nimeline pink paigutatud. Sutlema mõisas  etendati  Lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldi aastaga seoses Hageri Harrastusteatri poolt etendust „Pildikesi  Lauluisa noorpõlvest ehk Kreutzwald Hageris“, sest Lauluisa oli Hageri kihelkonnaga seotud ligi 5 aastat, siin möödusid tema noorpõlveaastad, kus tema vaimu ja mõtteviisi kujundasid Hageri kirikuõpetaja ja tema perekonnaga suhtlemine.

Hageri kihelkonnapäevade ja Lääne-Harju praostkonna vaimuliku laulupäeva raames toimus  Sutlema mõisas muusikaline palvus, sest ligi 3 aasta jooksul pakkus mõis peavarju Hageri kiriku kogudusele, kuniks Põhjasõja lõpus hooletusest süttinud kiriku katus taastati. Sündmusest möödus 300 aastat.  Lääne-Harju praostkonna koorid ja külalised hakkasid rongkäiguga Sutlema mõisa väravatorni alt liikuma Hageri kirikusse, kus toimus Lääne-Harju praostkonna vaimulik laulupäev, kus lauljaid oli 200 ringis Rapla- ja Harjumaalt.

Kihelkonna pidupäev tõi Hagerisse kokku loomingulisi kollektiive Saku, Saue, Kernu ja Kohila vallast, pargimurul rullusid lahti rahvatantsijate poolt imelised mustrid.

Seltsi poolt korraldati Raplamaa  kooliteatrite festival ja selle tarvis mitmed loovkoolitused-töötoad. Seltsi poolt korraldatavaid kultuurisündmusi on toetanud  Kohila vallavalitsus, KULKA Raplamaa ekspertgrupp.  Investeeringuid toetas Raplamaa Parnerluskogu LEADERmeetme vahendusel, mille toel lõpetati Hageri külasauna renoveerimise II etapp.

Omavahendite hankimiseks oleme osutanud giiditeenust, töötubade ja ekskursioonide korraldamist, TTAle tööharjutuste ja tegeluste läbiviimist, müünud abi korras Soome sõpradelt tulnud riideid. Selts kaasab vabatahtlikke, nende tunnustamiseks toimus Haapsalu õppereis.

2014

2. augustil toimus Loone linnuse ajarännak. Päev oli mitmekesine, alustades kalapüügivõistlusest, Keila jõel kanuudega sõitmisest ning lõpetades tuleshow ja ansambel „Metsatöll“ väge täis kontserdiga päikeseloojangul. Vahele mahtusid erinevad tegevused lastele ja täiskasvanutele, arheoloogilised kaevamised ja arheoloogiaalane loeng, paljud käsitöötoad, ajalooliste relvade ja nende käsitsemise demonstratsioon, osavus- ja täpsusvisked, rahvamuusika ja ajaloolised ringmängud-tantsulaulud ning vardas lamba küpsetamine viikingite moodi.

Omavahendite hankimiseks oleme osutanud giiditeenust, töötubade ja ekskursioonide korraldamist, TTAle tööharjutuste ja tegeluste läbiviimist, müünud abi korras Soome sõpradelt tulnud riideid, et Hageri laopsed saaksid esinemisteks rahvarõivad selga.

 2015

14. aprillil tähistati Hageri haridusseltsi uuesti asutamise 15. aastapäeva. Heideti pilk tehtule, vaadati pilte ja videosid. Kauni meeleoluka kontserdi andsid Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas.

2016

Aasta 2016  kujunes meil laste- ja noortekeskseks.

Hageri lapsed osalesid 02.juulil Tallinna suurel võimlemispeol “Hingelind” ,etendus toimus Kalevi staadionil ja prooviperiood kestis kokku 5 päeva.Laste juhendaja  oli Riina Annilo  ja meie koolist osales seal 16 last. 

Alates 2016.a sügisest hakkas toimuma  Hageri rahvamaja saalis mudelautode ring,mille juhendajaks sai Renee Vinnal .Koos käidi üks kord nädalas ja ringi tegevuses osales 8 last.Osteti 3 uut mudelautot .

Omavahendite hankimiseks oleme osutanud erinevaid  teenuseid.Müüsime abi korras Soome sõpradelt saadud riideid ja tulust saadud  summade eest toetasime Hageri laste rahvatantsurühma esinemisi.

Meie projekte on toetanud ka Kohila Vallavalitsus ja  teised rahastajad.
Osalesime Kohila valla kaasavas eelarves Hageri külasaunale reovee biopuhastusseadme soetamiseks ja paigalduseks , mis kogus rahvahääletusel kõige enam hääli ja projekt viiakase ellu 2017. aastal.

Kevadisel aruandekoosolekul kinnitasime aastaaruande.

Septembris toimunud üldkoosolekul seadsime uued sihid selleks ,et soetada  Laine Mesikäpa esinemiste  salvestused  ja anda välja plaat meie laste poolt loetud pärimusjuttudega.Arutasime ka 2018 aastal toimuvat kihelkonnapäeva korraldamist ja Hageri kihelkonna ajalooraamatu koostamist.

2017

2017.aasta oli  Hageri haridusseltsi jaoks aktiivne.

Soetasime Hageri lastele rahvarõivad laulu- ja tantsupeo tarbeks,käisime  loodusmatkal.Valmistasime ette ja viisime läbi külade tänupeo ürituse, jätkus ka hea koostöö tööturu jaoks töötutele tööharjutuste-koolituste korraldamisega.

 2017 .aasta möödus 2018. aastal toimuvate Hageri kihelkonnapäevade ettevalmistamise tähe all. Korraldasime hulga koosolekuid, moodustatsime kihelkonnapäevade toimkonna  ,kaasasime vabatahtlikke ja partnereid Maidla külast, Kiisalt, Kernust ja Mõnustest.

Hageri haridusseltsil on jätkuvalt mitmeid koostööpartnereid –Kohila Vallavalitsus, Hageri kirik ja kogudus, Adila-Pihali Külaselts jt.

2018

2018.aasta  oli Hageri Haridusseltsile väga tähendusrikas aasta,kuna sai kaante vahele raamat meie kihelkonnast “Aja Lood”.Raamatus on  587 lehekülge ja sellesse sai koondatud kihelkonna ajalugu,mis hõlmab erinevaid ajastuid,tahke ja inimesi.See kõik oli mitmeaastase töö vili ja sellesse panustas väga palju inimesi.

Juulis toimusid Hageri kihelkonnapäevad,mis on meie kihelkonna ja kogukonna jaoks vaieldamatult suursündmus.Organiseerimisega oli peale haridusseltsi liikmete  seotud ka väga palju muid inimesi. Kihelkonnapäevadega seotud üritused vältasid 3 päeva.